Rozmetadlá priemyselných hnojív – SIP SK

Rozmetadlá priemyselných hnojív (INO) slúžia na rozmetanie a rozhadzovanie rôznych druhov priemyselných hnojív na polia lúky. 

Rozmetadlá priemyselných hnojív delíme do dvoch kategórií:

Rozmetadlá FERTI – jedná sa o jednokotúčové rozmetadlá. Hlavné časti rozmetadla ako dávkovací systém, rozmetací kotúč ako aj 6 lopatiek sú vyrobené z nerezu pre dlhšiu životnosť a zásobník je vyrobený z plastu. Objem zásobníka je od 140 litrov do 500 litrov. Šírka rozmetania v závislosti od nastavenia je 1 – 12 m

Rozmetadlá FERTI 2 – jedná sa o dvojkotúčové rozmetadlá. Ako v predchádzajúcom prípade, taktiež je hlavné ústrojenstvo vyrobené z nerezu, pričom každý kotúč je osadený 4 nerezovými lopatkami. Zásobník je plechový s objemom od 1000 litorv do 3000 litrov. Rozmetadlo môže byť nesené na TBZ, alebo ťahané na vozíčku so širokou paletou doplnkového príslušenstva na objednávku. Šírka rozmetania je v závislosti od nastavenia 12 – 24 m.

Výrobný závod INO