Radlice

Radlice slúžia najmä na úpravu povrchov v zime, ako je odhŕňanie a posýpanie ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch, ktoré musia byť v zime zjazdné a prechodné. Niektoré možno použiť okrem komunálneho sektora aj v poľnohospodárskom, lesnom či stavebnom sektore na odhŕňanie a zhŕňanie rôznych materiálov (siláž, zemina, piesok, kamene atď.) alebo na tvorbu lesných ciest a pod.

Radlice PLANER (Gorenc)

Radlice PLANER SUPRA (Gorenc)

Čelné radlice SPINER MINI (Gorenc)

Čelné radlice SPINER MULTI (Gorenc)

Šípové radlice SPV (Riko)

Segmentové radlice SPG (Riko)

Šípové radlice SPV (Hofman)