postrekovače

NESENÉ POSTREKOVAČE

NP s ramenami (ZUPAN)

VP s vysokým tlakom (ZUPAN)

VP TORNADO s ďalekým dometom (ZUPAN)

CASTA (Hofman)

MANTA (Hofman)

PADA (Hofman)

ŤAHANÉ POSTREKOVAČE

NPV s ramenami (ZUPAN)

NPV MAXI s ramenami (ZUPAN)

SIERA (Hofman)