nesené postrekovače

NP s ramenami (ZUPAN)

VP s vysokým tlakom (ZUPAN)

VP TORNADO s ďalekým dometom (ZUPAN)

CASTA (Hofman)

MANTA (Hofman)

PADA (Hofman)