posýpače

Posýpače slúžia najmä na úpravu povrchov v zime ako je posýpanie ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch, ktoré musia byť v zime zjazdné a prechodné. Posypovým materiálom je väčšinou piesok, soľ, alebo ich kombinácia. Líšia sa veľkosťou a objemom zásobníka, spracovaním a materiálom, z ktorého sú vyrobené, štýlom posýpania, šírkou posypu, možnosťami nakládky posypového materiálu, ako aj vhodnosťou pripojenia na rôzne ťažné prostriedky. 

Posýpače FERTI (INO)

Posýpače FERTI WINTER (INO)

Posýpače FERTI WINTER PK (INO)

Nesené posýpače TP K (RIKO)

Samonakladacie posýpače s valcom (RIKO & LEŠNIK)

Samonakladacie posýpače PR (LEŠNIK)

Samonakladacie posýpače TP SNK (RIKO)