Lúčne brány GRASER (Gorenc)

Lúčne brány GRASER slúžia k prevzdušneniu porastu, vyrovnávaniu nerovností a krtincov na trávnatých porastoch, pasienkoch, golfových ihriskách a pod. Brány jednoducho, rýchlo a účinne prevzdušnia trávnik, stiahnu mach a vyrovnajú krtince, čím sa zabezpečuje rast mladej trávy.

Lúčne brány GRASER s pracovným záberom 2 až 6 m sa podľa pracovného záberu delia na jednoduché (zložené z jedného nosného dielu) a skladacie (zložené z troch nosných dielov). Je možné ich použiť aj ako pomocníka na vyrovnanie ornice, úpravy rôznych terénov a pôdnych povrchov. Lúčne brány sú vyrobené z odolných materiálov vysokej kvality, ktoré poskytujú vysoký výkon a dlhú životnosť. Majú jednoduchú konštrukciu, vyžadujú minimálnu údržbu a postačuje nižší výkon traktora. Brány na trávnaté porasty GRASER sa do 3 m vyrábajú jednodielne, 3m – 4m sú skladacie a to mechanicky a 4m a 6 m sú hydraulicky ovládané.

Pracovné telesá brán sú tzv. plúžiky, ktoré sú vďaka prepojeniu reťazami pohyblivé a vyrovnávajú nerovnosti. V nich sú osadené tzv. pichliače, ktoré povrch prevzdušňujú. Na konci sú osadené žrde (taktiež pomocou reťazí), ktorých úlohou je zarovnávať povrch po prejazde, čo zabezpečuje spoľahlivé a dokonalé ošetrenie trávnatých porastov, pasienkov a lúk. 

TECHNICKÉ PARAMETRE

TYP – GRASER 200  250  300F 300Z  350Z   400Z  400H 600H
Prestavovanie z/do prepravnej polohy x x x ručne hydraulicky
Počet nosných dielov 1 1 1 3 3 3 3 3
Hmotnosť (kg) 140 165 200 218 242 267 320 480
Pracovný výkon (ha/hod.) 2,50 3,50 4,00 4,00 4,25 4,50 4,50 6,50
Pracovná šírka (m) 1,90 2,40 2,90 2,90 3,40 3,90 3,90 5,90
Prepravná šírka (m) 2,00 2,50 3,00 2,50 2,10 2,10 2,10 2,20
Potrebný výkon traktora (kW) 10 15 17 17 17 20 20 30
Výška brán (m) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Počet plúžikov 4 5 6 6 7 8 8 12
Počet pracovných telies 14 18 24 24 28 32 32 48

lúčne brány graser