Zimná komunálna technika – SIP SK

Zimná komunálna technika je určená na úpravu povrchov v zime ako je najmä odhŕňanie a posýpanie ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch, ktoré musia byť v zime zjazdné a prechodné.

Zimná komunálna technika z nášho sortimentu sa delí nasledovne:

Snehové radlice – v ponuke sa nachádzajú zadné, čelné, šípové, segmentové s mechanickým, alebo s hydraulickým ovládaním a s pracovným záberom od 1,3 m do 4,6 m.

Posýpače – v ponuke sa nachádzajú lievikové a zásobníkové posýpače s rozmetacím kotúčom, ťahané posýpače za pracovným strojom, samonakladacie posýpače s posypom pomocou valca pod posýpač ako aj samonakladacie posýpače s rozmetacím kotúčom s objemom zásobníka od 140 litrov až do 2300 litrov podľa modelu a prevedenia. 

Zametacie kefy – v ponuke sa nachádzajú rôzne varianty zametacej kefy s možnosťou širokého doplnkového príslušenstva ako napr. bočný primetací kotúč, zberná nádoba, polievanie, atď. s pracovným záberom od 1,2 m do 2,5 m pre poloprofi a profi potreby.

SIP SK logo