Technika HOFMAN – SIP SK

Technika HOFMAN predstavuje skupinu profesionálnych poľnohospodárskych a komunálnych strojov určených pre menších hospodárov a komunál, ktoré zabezpečujú jednoduchú, rýchlu a účinnú prácu a pomoc rôznym skupinám hospodárov a komunálnych pracovníkov.

Technika HOFMAN zahŕňa skupinu strojov pre spracovanie krmovín (kosačky, obracače, zhrňovače, lisy na balíky, …), stroje na spracovanie pôdy (pluhy, rotavátory, rotačné brány), mulčovače (rôzne kategórie), stroje na prípravu kŕmnych zmesí (miešacie linky, šrotovníky a pod.), ostatná technika ( prepravníky, rozmetadlá umelých hnojív, štiepkovače a pod.).

Logo HOFMAN

Stroje na prípravu a zber krmovín:

Stroje na spracovanie pôdy:

Mulčovače:

Ostatná technika:

Stroja na prípravu kŕmnych zmesí:

  • Vertikálne miešacie stroje VMP
  • Horizontálne miešacie stroje LMP