Posýpače – SIP SK

Posýpače slúžia najmä na úpravu povrchov v zime ako je posýpanie ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch, ktoré musia byť v zime zjazdné a prechodné. Posypovým materiálom je väčšinou piesok, soľ, alebo ich kombinácia. Líšia sa veľkosťou a objemom zásobníka, spracovaním a materiálom z ktorého sú vyrobené, štýlom posýpania, šírkou posypu, možnosťami nakládky posypového materiálu ako aj vhodnosťou pripojenia na rôzne ťažné prostriedky. 

Posýpače z našej ponuky rozdeľujeme podľa vyššie uvedených kritérií nasledovne:

FERTI – lievikový plastový zásobník objemom 140 – 500 litrov, posýpanie pomocou rozmetacieho kotúča. Mechanické alebo hydraulické ovládanie. Pohon kardanom.

FERTI (WINTER) – lievikový plastový zásobník s objemom 140 – 500 litrov a plastovým deflektorom, posýpanie pomocou rozmetacieho kotúča. Mechanické alebo hydraulické ovládanie. Pohon kardanom.

FERTI (WINTER PK) – lievikový plastový zásobník s objemom 140 – 500 litrov a nerezovým deleným deflektorom, posýpanie pomocou rozmetacieho kotúča. Mechanické alebo elektrické ovládanie. Pohon kardanom.

Nesené TPK – nesené 2 v 1 s možnosťou posýpania vačkovým valcom pod seba v šírke stroja, alebo pomocou rozmetacieho kotúča v šírke 1,5 – 6 m. Objem zásobníka 300 – 1500 litrov. Pohon je hydromotorom, alebo kardanom.

Ťahané VP – ťahané určené pre posýpanie za ťažným prostriedkom z ktorého sa dopĺňa posypový materiál. Šírka posýpania je 2,2 m, objem zásobníka 1 250 litrov. Pohon je mechanický pomocou kolies posýpača.

Samonakladacie s valcom – nesené samonakladacie s posypom cez vačkový valec s objemom zásobníka 800 – 1500 litrov a šírkou posypu 1, 8 – 2,3 m. Pohon je hydromotorom.

Samonakladacie PR – nesené samonakladacie s posypom pomocou rozmetacieho kotúča s objemom zásobníka 1000 – 1500 litrov s šírkou posypu do 9 m. Pohon je hydromotorom.

Samonakladacie TP-SNK – nesené samonakladacie 2 v 1 s možnosťou posýpania vačkovým valcom pod seba v šírke stroja, alebo pomocou rozmetacieho kotúča v šírke 1,5 – 6 m. Objem zásobníka 900 – 1500 litrov. Pohon je hydromotorom, alebo kardanom.

Samonakladací posýpač