Posýpače TP K (RIKO) sú nesené posýpače určené najmä k posypu ciest, chodníkov, parkovísk a iných plôch pieskom a soľou so zásobníkom od 300 do 1500 litrov. Posýpanie je možné v šírkach 1 m – 6 m.

Posýpače TP K sú unikátne tým, že v sebe združujú dva typy posýpačov – 2 v 1 a to nasledovne: V prvom rade umožňujú posýpanie pomocou vačkového hriadeľa v spodnej časti posýpača a to v približnej šírke samotného posýpača (tzv. posýpanie pod seba) a v druhom rade umožňujú posýpanie pomocou rozmetacieho kotúča v rozmedzí  šírok 1,5 m – 6 m. Pohon posýpačov môže byť pomocou hydromotora, alebo pohonom od kardanového hriadeľa traktora. Posýpače sa vyznačujú dvoma rotormi – rotorom na posýpanie a nad ním rotorom na miešanie hrúd. V základnej výbave posýpačov je osvetlenie, ručné nastavenie množstva posypu cez regulátor prietoku, ročné nastavenie symetrie posýpania, ochranná mreža, odstavné nohy, žiarovo pozinkovaný stroj a ďalšie.

Objem zásobníka posýpačov je od 300 do 900 litrov s možnosťou nadstavby do 500, resp. 1500 litrov. Posýpač je možné doplniť aj o zavlažovanie, ako aj o rôzne doplnkové príslušenstvo ( napr. ovládací pult I-COM, komponenty z nerezu, zavlažovanie, pracovné svetlo pri kotúči, vrchný kryt zásobníka, elektrické nastavenie symetrie posýpania, maják, atď).

Výrobný závod RIKO

Posýpače TPK

Obrázok 1 z 7

Technické parametre

TYP – TP K TP 3K TP 9K
Pripojenie trojbodový záves
Kategória pripojenia I. / II. II. / III.
Pohon hydromotor / hydraulický pohon od kardanového hriadeľa
Ovládanie – sériovo mechanicky
Ovládanie  – objednávka ovládací pult I – COM z kabíny traktora
Veľkosť zásobníka (m3 ) 0,3 0,9
Veľkosť doplnkovej nadstavby (m3 ) 0,1 / 0,2 / 0,3 0,2 / 0,4 / 0,6
Šírka posýpača (mm)  1 300 2 100
Šírka posýpania (m) 1,3 – 6 1,5 – 6
Odstavné nohy (ks) 2 2
Hmotnosť stroja (kg) 295 435
Požadovaný výkon traktora (HP) 40 – 70 70 – 100
Zavlažovanie áno, objednávka – nádrž 200 l áno, objednávka – nádrž 500 l
Doplnkové príslušenstvo  komponenty z nerezu, pracovné svetlo pri kotúči, maják, kryt zásobníka