Navijaky rady PROFI H/Hpro – SIP SK

Navijaky rady PROFI H/Hpro (UNIFOREST) sú jednobubnové a dvojbubnové lesné lanové navijaky s pevnou montážou na traktor, určené na profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.

Navijaky rady PROFI H/Hpro sú určené na pevnú montáž dozadu na traktor. Lesné lanové navijaky sa okrem iného vyznačujú pohonom šnekom a elektrohydraulickým, prípadne diaľkovým ovládaním TERRA.  Dlhoročné skúsenosti, výborné technické parametre, výborné výsledky z testov, ako aj mnohé referencie od doterajších užívateľov sú hlavné znaky týchto lesných navijakov. Ťažná sila jednobubnového navijaku je 8,5 tony, ťažná sila dvojbubnových navijakov 8,5 tony a 10 ton. V základnej výbave majú aj ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdenia.

Lesné lanové navijaky UNIFOREST rady PROFI Hpro majú navyše v sériovej výbave kladky s hydraulickým odvíjaním lana a sú sériovo vybavené reguláciou rýchlosti odvíjania lana a funkciou SMART 3v1 (patent UNIFOREST), ktorá zabezpečuje nasledovné: (1) Pri jazde s traktorom a drevom ľahko narazíte na rôzne prekážky (kmene, korene). Ak traktor nedokáže tieto prekážky prekonať, funkciu kladky s odvíjaním prepnete do módu odbrzdenia a ďalej pokračujete so spusteným drevom a napnutým lanom medzi navijakom a bremenom. (2)Zapnutie a vypnutie kladky sa deje okamžite bez oneskorenia (pri klasickom prevedení oneskorenie cca 1,5 sek.). (3) SMART 3v1 zabezpečuje optimálne napnutie oceľového lana medzi kladkou a bubnom v každom prípade.

SMART 3v1

 

Hlavné znaky navijakov PROFI – UNIFOREST H/Hpro:

–  veľká ťažná sila aj pri plne navinutom bubne ( jednoznačne lepší pomer medzi ťažnou silou na vnútornom a vonkajšom obvode bubna oproti konkurenčným výrobkom na našom trhu) 1:1,7;
–  šneková prevodovka pre prenos najväčších prípustných zaťažení. Šneková prevodovka je zhotovená zo zlepšenej legovanej ocele, povrchovo upravenej a tmelenej;
–  šnekové ozubené koleso je zhotovené z špeciálneho bronzu;
–  mechanické základy a základné zložky sú zhotovené z vysoko legovanej ocele a podrobené ďalšiemu termickému procesu;
–  všetky hlavné časti navijaku sú chladené nasledovne zváranie, a spracované vo výrobnom centre;
–  kompaktná a mohutná konštrukcia;
–  mnohonásobná lamelová spojka navijaku je zložená zo 6 lamiel;
–  prevod všetkých pohyblivých častí je realizovaný pomocou ozubených prevodov, čo je veľkou výhodou v porovnaní s využitím vodiacich čapov alebo závor;
–  kompletná hydraulika je výrobkom popredných nemeckých dodávateľov (Hawe – pohon, čerpadlo, Schroder- hydraulika, Starz elektrika);
– vybavené piestovým, alebo zubovým čerpadlom (podľa typu) + profesionálne sedlové ventily

Video

UNIFOREST 2x85H

Obrázok 1 z 16

Technické parametre

TYP – UNIFOREST PROFI 1x85H  2x85H 2x85Hpro 2x100H 2x100Hpro
Ťažná sila – vnútorný priemer (kN) 85 85 85 94 94
Ťažná sila – vonkajší priemer (kN) 56 56 56 51 51
Brzdná sila (kN) 106 106 106 118 118
Stredná rýchlosť lana (m/s) pri 540 otáčkach 0,6 0,6 0,6 0,85 0,85
Rozmery lana
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) 90/13* 90/13* 90/13* 80/14* 80/14*
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) 105/12* 105/12* 105/12* 90/13* 90/13*
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) 80/12* 80/12* 80/12* 80/13* 80/13*
Minimálny príkon traktora (kW) > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
Minimálny príkon traktora (HP) > 80  > 80 > 80 > 80 > 80
Šírka (mm) 500 800 800 840 840
Hĺbka (mm) 520 520 520 660 660
Výška (mm) 600 600 600 800 800
Hmotnosť bez lana (kg) 260 380 450 420 490
Otáčky vývodového hriadeľa (ot. / min.) 540 540 540 540 540
Tlak oleja (MPa) 11 – 15 11 – 15 11 -15 11 – 15 11 – 15
Množstvo hydraulického oleja (l) 3,5 3,5 3,5 13 13
Čerpadlo zubové piestové zubové zubové zubové
Počet lamiel  6 6 6 6 6
Ovládanie H H H H H
Hydraulické odvíjanie lana – kladky O X S X S
Diaľkové ovládanie O O O O O
Regulátor plynu a otáčok traktora O O O O O
Pripojenie na vývodový hriadeľ S S S S S
Reťaz pohonu duplex duplex duplex triplex triplex
Brzda pásová pásová pásová pásová pásová
Ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdenia S S S S S
SMART 3v1 O X S X S
Regulácia rýchlosti odvíjania lana O X S X S

Legenda: H – elektrohydraulické ovládanie, S – sériovo, O – objednávka, X – nie je možné,  * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 2 x vysoko kalibrované