Navijaky rady PROFI H/Hpro – SIP SK

Navijaky rady PROFI H/Hpro (UNIFOREST) sú jednobubnové a dvojbubnové lesné lanové navijaky s pevnou montážou na traktor, určené na profesionálnu prácu v lesnom hospodárstve a slúžia k ťažbe a približovaniu dreva.

Navijaky rady PROFI H/Hpro sú určené na pevnú montáž dozadu na traktor. Lesné lanové navijaky sa okrem iného vyznačujú pohonom šnekom a elektrohydraulickým, prípadne diaľkovým ovládaním TERRA.  Dlhoročné skúsenosti, výborné technické parametre, výborné výsledky z testov, ako aj mnohé referencie od doterajších užívateľov sú hlavné znaky týchto lesných navijakov. Ťažná sila jednobubnového navijaku je 8,5 tony, ťažná sila dvojbubnových navijakov 8,5 tony a 10 ton. V základnej výbave majú aj ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdenia.

Lesné lanové navijaky UNIFOREST rady PROFI Hpro majú navyše v sériovej výbave kladky s hydraulickým odvíjaním lana a sú sériovo vybavené reguláciou rýchlosti odvíjania lana a funkciou SMART 3v1 (patent UNIFOREST), ktorá zabezpečuje nasledovné: (1) Pri jazde s traktorom a drevom ľahko narazíte na rôzne prekážky (kmene, korene). Ak traktor nedokáže tieto prekážky prekonať, funkciu kladky s odvíjaním prepnete do módu odbrzdenia a ďalej pokračujete so spusteným drevom a napnutým lanom medzi navijakom a bremenom. (2)Zapnutie a vypnutie kladky sa deje okamžite bez oneskorenia (pri klasickom prevedení oneskorenie cca 1,5 sek.). (3) SMART 3v1 zabezpečuje optimálne napnutie oceľového lana medzi kladkou a bubnom v každom prípade.

SMART 3v1

 

Hlavné znaky navijakov PROFI – UNIFOREST H/Hpro:

–  veľká ťažná sila aj pri plne navinutom bubne ( jednoznačne lepší pomer medzi ťažnou silou na vnútornom a vonkajšom obvode bubna oproti konkurenčným výrobkom na našom trhu) 1:1,7;
–  šneková prevodovka pre prenos najväčších prípustných zaťažení. Šneková prevodovka je zhotovená zo zlepšenej legovanej ocele, povrchovo upravenej a tmelenej;
–  šnekové ozubené koleso je zhotovené z špeciálneho bronzu;
–  mechanické základy a základné zložky sú zhotovené z vysoko legovanej ocele a podrobené ďalšiemu termickému procesu;
–  všetky hlavné časti navijaku sú chladené nasledovne zváranie, a spracované vo výrobnom centre;
–  kompaktná a mohutná konštrukcia;
–  mnohonásobná lamelová spojka navijaku je zložená zo 6 lamiel;
–  prevod všetkých pohyblivých častí je realizovaný pomocou ozubených prevodov, čo je veľkou výhodou v porovnaní s využitím vodiacich čapov alebo závor;
–  kompletná hydraulika je výrobkom popredných nemeckých dodávateľov (Hawe – pohon, čerpadlo, Schroder- hydraulika, Starz elektrika);
– vybavené piestovým, alebo zubovým čerpadlom (podľa typu) + profesionálne sedlové ventily

Video

UNIFOREST 2x85H

Obrázok 1 z 16

Technické parametre

TYP – UNIFOREST PROFI1x85H 2x85H2x85Hpro2x100H2x100Hpro
Ťažná sila – vnútorný priemer (kN)8585859494
Ťažná sila – vonkajší priemer (kN)5656567575
Brzdná sila (kN)106106106118118
Stredná rýchlosť lana (m/s) pri 540 otáčkach0,60,60,60,850,85
Rozmery lana
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm)90/13*90/13*90/13*80/14*80/14*
– teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm)105/12*105/12*105/12*90/13*90/13*
– sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm)80/12*80/12*80/12*80/13*80/13*
Minimálny príkon traktora (kW)> 60> 60> 60> 60> 60
Minimálny príkon traktora (HP)> 80 > 80> 80> 80> 80
Šírka (mm)500800800840840
Hĺbka (mm)520520520660660
Výška (mm)600600600800800
Hmotnosť bez lana (kg)260380450420490
Otáčky vývodového hriadeľa (ot. / min.)540540540540540
Tlak oleja (MPa)11 – 1511 – 1511 -1511 – 1511 – 15
Množstvo hydraulického oleja (l)3,53,53,51313
Čerpadlozubovépiestovézubovézubovézubové
Počet lamiel 66666
OvládanieHHHHH
Hydraulické odvíjanie lana – kladkyOXSXS
Diaľkové ovládanieSSSSS
Regulátor plynu a otáčok traktoraOOOOO
Pripojenie na vývodový hriadeľSSSSS
Reťaz pohonuduplexduplexduplextriplextriplex
Brzdapásovápásovápásovápásovápásová
Ventil pre nastavenie rýchlosti odbrzdeniaSSSSS
SMART 3v1XXSXS
Regulácia rýchlosti odvíjania lanaOXSXS

Legenda: H – elektrohydraulické ovládanie, S – sériovo, O – objednávka, X – nie je možné,  * oceľové lano 2 160 N/mm2 – 2 x vysoko kalibrované