Sejačky – SIP SK s.r.o.

Sejačky rady PANONIA, VEGA a PANONIA PRIMA sú mechanické sejačky, ktoré slúžia na siatie. Sejačky PANONIA  sú sejačky s jednoduchými diskami a pracovným záberom sejačky je 2,5 a 3,0 m. Sejačky VEGA sú mechanické sejačky, ale s dvojitými diskami a pracovným záberom sejačky je 2,5 a 3,0 m. Sejakčy PANONIA PRIMA sú veľké mechanické sejačky s pracovným záberom od 3,0 m do 18,0 m. Pohon sejačky je mechanický, t.j. je zabezpečený pohonom od kolies sejačky. Sejačku je možné kombinovať s rotačnými bránami vpredu, pre úspešnú prípravu pôdy pred siatím a taktiež je možné ich kombinovať so zadnými bránami, ktoré upravia pôdu po siati. Sejačky možno použiť na siatie nasledovných produktov: sója, ovos, pšenica, jačmeň, raž, hrach, lucerka, repa. 

Galéria obrázkov

Technické parametre

TYP PANONIA 2,5 PANONIA 3   VEGA 2,5      VEGA 3         PRIMA 3-18
Pracovný záber (cm) 250 300 250 300 300 – 1 800
Požadovaný výkon traktora (kW) 18 22 18 22 22 – 200
Hmotnosť (kg) 460 550 490 580 570 – 8 900
Objem zásobníka (l) 520 620 520 620 720 – 3 720
Zadné brány za sejačku objednávka objednávka objednávka objednávka x
Možnosť pripojenia rotačných brán áno áno áno áno x