Rotavátory BTD -SIP SK s.r.o.

Rotavátory BTD sú rotavátory pre rôzne účely s hĺbkou kyprenia pôdy od 13 cm do 25 cm. Pracovný záber sa pohybuje od 1,00 m do 2,30 m. Delia sa na štyri základné skupiny: odľahčené, jednoduché, hĺbkové s posuvom. Slúžia na skryprenie a prevzdušnenie pôdy. Prevod je zabezpečený reťazovým prevodom a  od 2,1 m pomocou ozubených kolies. Pracovné telesá môžu byť rovné, alebo oblé nožepodľa jednotlivých typov.

Technické parametre

TYP – jednoduché (BTD) 105 130 155 180 205 210 Z 230 Z
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 238 238 238 238 228 165, 190, 235, 270
Pracovný záber (mm) 1 050      1 300      1 550      1 800      2 050     2 100 2 300
Pracovný záber vľavo od osi traktora (mm) 450 450 650 900 900 1 000 1 150
Pracovný záber vpravo od osi traktora (mm) 600 850 900 900 1 150 1 100 1 150
Hĺbka kyprenia (mm) 180 180 180 180 180 180 180
Požadovaný výkon traktora (HP) 22 25 33 40 45 50 55
Hmotnosť (kg) 203 240 276 302 340 500 538
Počet oblých nožov 24 30 36 42 48 48 54
Počet rovných nožov 28 36 44 52 60 60 68

 

TYP – odľahčené (BTD L) 100 L 120 L 140 L 160 L 180 L
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 238 238 238 238 238
Pracovný záber (mm) 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
Pracovný záber vľavo od osi traktora (mm) 500 500 500 700 900
Pracovný záber vpravo od osi traktora (mm) 500 700 900 900 900
Hĺbka kyprenia (mm) 130 130 130 130 130
Požadovaný výkon traktora (HP) 19 22 25 30 35
Hmotnosť (kg) 180 195 205 225 250
Počet oblých nožov 20 24 28 32 36
Počet rovných nožov x x x x x

 

TYP – s posuvom (BTD P, PH) 130 P  155 P  130 PH 155PH
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 238 238 238 238
Pracovný záber (mm) 1 300 1 550 1 300 1 550
Vychýlenie vľavo od osi traktora (cm) 15-40 15-77 15-40 15-77
Vychýlenie vpravo od osi traktora (cm) 115-90 140-78 115-90 140-78
Hĺbka kyprenia (mm) 180 180 180 180
Požadovaný výkon traktora (HP) 25 33 25 33
Hmotnosť (kg) 280 310 280 310
Počet oblých nožov 30 36 30 36
Počet rovných nožov 36 44 36 44
Posuv mechanický hydraulický

 

TYP – hĺbkové (BTD G) 180 G 210 G 230 G
Hlavný pohon kardan
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) 540 540 540
Otáčky nožov (ot./min.) 165, 190, 235, 270
Pracovný záber (mm) 1 800 2 100 2 300
Pracovný záber vľavo od osi traktora (mm) 900 1 000 1 000
Pracovný záber vpravo od osi traktora (mm) 900 1 100 1 300
Hĺbka kyprenia (mm) 250 250 250
Požadovaný výkon traktora (HP) 55 60 70
Hmotnosť (kg) 530 562 590
Počet oblých nožov 42 48 54
Počet rovných nožov 52 60 68

pdf